+420 775 964 569 (Po-Pá 8-18h)

Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou zcela zabezpečeny proti zneužití.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi firmy Jeko Moravia s.r.o. Z této databáze může být kupující kdykoliv vymazán, pokud o to písemně požádá. Každý kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, změnu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, které kupující uvádí při objednávání, slouží výhradně pro potřebu naší firmy a za žádných okolností nebudou poskytnuta jiným subjektům. Vyjímku tvoří pouze naši externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.